sobota, 1 lutego 2014

Sen pięćdziesiąty szósty

Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz